تاریخچه

یاشار اسپرت در سال 87 و پس از سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس پایه گذاری شد ! پس از بازدید از مراکز دیزاین بدنه در کشور های مذکور ، کمبود آن در ایران احساس شده و علاقه بسیار به این امر باعث شد که مدیر مجموعه ، یاشار فاطمی مقدم ، اقدام واردات لوازم مورد نیاز و شروع به کار در این راستا کند . این امر سبب شد که این شرکت رسما در سال 88 افتتاح و اولین خودرو با کاور بدنه در ایران در همان سال توسط شخض ایشان روانه خیابان ها گردد . این امر شروعی بود

ادامه مطلب